Înapoi la Blog

Măsuri de siguranță la birou: Reguli, sfaturi, produse esențiale

Share

Orice angajator are responsabilitatea de a le oferi salariaților un mediul de lucru sigur, care să nu le pună sănătatea în pericol. Fie că vorbim despre siguranța la birou sau în altă zonă a firmei, oamenii trebuie să fie instruiți cu privire la protecția muncii. Aceasta cuprinde totalitatea măsurilor și acțiunilor care au drept scop prevenirea riscurilor profesionale, precum și protejarea sănătății și securității lucrătorilor. Este vital ca orice companie să gestioneze corect pericolele la locul de muncă și să instituie măsuri de siguranță pentru bunăstarea angajaților. Iată câteva reguli, sfaturi și produse esențiale pentru respectarea normelor în vigoare și a datoriei morale față de lucrători.

Ce înseamnă siguranța la locul de muncă?

Siguranța la locul de muncă și normele pentru protecția muncii sunt reglementate de Legea 319/2006 și de Codul Muncii. Ține de datoria și responsabilitatea morală a companiei să aibă grijă de angajații săi. Ce înseamnă siguranță la locul de muncă? Pe scurt, protejarea bunăstării oamenilor, o modalitate de a crește încrederea în organizație și o manieră prin care productivitatea și calitatea produselor sau serviciilor să fie îmbunătățite în mod semnificativ. Atunci când ne referim la securitate și siguranță, definim practic o stare a condițiilor de muncă ce exclud sau minimizează efectele factorilor nocivi și periculoși în procesul ori mediul de lucru asupra sănătății salariaților.

Indiferent de dimensiunea afacerii sale, angajatorul are obligația legală de a le asigura oamenilor un loc de muncă sigur, echipamente, utilaje și sisteme de muncă sigure, precum și colegi competenți. Astfel, o companie are mai multe îndatoriri cu privire la siguranța la locul de muncă, de exemplu: evaluarea riscurilor ce pot afecta sănătatea oamenilor, adoptarea unor măsuri de prevenție, planificarea și introducerea de noi tehnologii, instruirea corespunzătoare a angajaților sau controlul permanent al stării materialelor, utilajelor ori substanțelor folosite în procesul muncii.

Pericole și riscuri la locul de muncă

Evaluarea riscurilor și a pericolelor reprezintă primul pas pe care trebuie să-l facă angajatorul în implementarea măsurilor de protecție a muncii. Asigurarea securității și sănătății în muncă nu este o opțiune, ci o obligație juridică și socială a companiei pentru prevenirea accidentelor și a îmbolnăvirilor profesionale. Potrivit legislației în vigoare, evaluarea pericolelor și riscurilor poate fi făcută de către angajator sau de un serviciu de prevenire și protecție abilitat. Scopul acestui proces este de a identifica sursele unor posibile vătămări, precum și măsurile prin care riscurile pot fi ținute sub control și maniera adecvată prin care pot fi eliminate pericolele. Vezi mai departe care sunt principalele categorii de riscuri la locul de muncă:

Riscuri biologice

Există tot felul de pericole și riscuri de natură biologică la locul de muncă. Ne referim aici la virusuri, bacterii, microbi, germeni, animale, insecte, etc., care pot avea un impact negativ asupra sănătății. De exemplu, dacă este vizată siguranța la birou, pot exista riscuri biologice generate de mucegai, praf, viermi, plante dăunătoare, sânge sau alte fluide corporale. Angajații pot contracta bacterii infecțioase sau toxice, virusuri, diverse boli, ciuperci, protozoare și anumite culturi de celule.

În funcție de tipul locului de muncă, practicile sigure pentru limitarea riscurilor biologice vizează spălarea mâinilor, curățirea locului de muncă, prevenirea formării de aerosoli sau purtarea echipamentelor de protecție.

Riscuri chimice

Pericolele chimice sunt legate de substanțele periculoase care pot provoca iritarea pielii, ochilor ori a sistemului respirator. Pe lângă potențialul de a provoca  lucrătorilor  boli, afecțiuni și accidente serioase există riscul semnificativ de distrugere și a bunurilor unității și, în cel mai rău caz, de a afecta comunitatea și mediul în general. Lucrul cu substanțe oxidante sau inflamabile−lacuri, vopsele, adezivi și solvenți− poate genera și riscul de incendii, motiv pentru care este esențial ca în astfel de medii să fie instalate uși antifoc.

Riscuri fizice

În general, riscurile fizice duc la apariția unor pericole care pot dăuna unui angajat fără să-l atingă neapărat. Vorbim aici despre factorii de mediu, inclusiv zgomot, radiații, presiune ori înălțimi. Sunetele puternice sau deranjante, vibrațiile, expunerea la radiații, temperatura prea înaltă sau foarte scăzută afectează semnificativ securitatea și siguranța oamenilor.

Riscuri ergonomice

Putem defini ergonomia ca fiind compatibilitatea dintre angajat, locul de muncă și sarcinile de serviciu pe care trebuie să le îndeplinească. Pericolele ergonomice sunt rezultatul unor factori care pot conduce la apariția unor leziuni musculo-scheletice. În cazul siguranței la birou, poate fi vorba despre un design necorespunzător al mesei de lucru, o poziție neadecvată, așezarea incorectă a ecranului, poziționarea greșită a mouse-ului și a tastaturii, un ecran strălucitor, lumină slabă ori înălțimea incorectă a scaunului. Riscurile ergonomice pot fi legate și de echipamentele utilizate la serviciu, sarcinile de lucru, informații, instrucțiuni și proceduri, mobilier, mediul social sau chiar lipsa de pauze și schimbări în activitate.

Riscuri psihosociale

Stresul ne afectează în special la locul de muncă. Și, pe lângă acesta, uneori ne dau de furcă și unele pericole psihosociale: hărțuirea morală, hărțuirea sexuală, violența ori victimizarea. Nu uita că factorii care pot genera riscuri psihosociale pot fi mediul de muncă, atmosfera de la serviciu, organizarea locului de muncă, structura fizică și emoțională a angajaților, cerințele, sarcinile ori excesul de ore suplimentare.

Siguranța la locul de muncă: reguli

Chiar dacă nu toate pericolele sunt evidente și unice pentru un anumit loc de muncă, siguranța la birou sau în orice alt mediu unde se desfășoară o activitate profesională trebuie să aibă la bază anumite reguli. Descoperă câteva dintre principiile de bază ale securității și sănătății în muncă:

Instruirea și formarea angajaților

Lucrătorii trebuie să primească toate informațiile necesare cu privire la securitatea și sănătatea în muncă. Angajatorul are obligația de a menționa în fișa postului responsabilitățile ce le revin salariaților și de a elabora instrucțiuni proprii, în funcție de specificul activității.

Instruirea trebuie făcută la angajare, când se schimbă locul de muncă, la transfer, la introducerea unui nou echipament sau atunci când se aduc modificări echipamentelor existente.

Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate

Angajatorii trebuie să evalueze riscurile pentru securitate și sănătate și să reducă la minimum pericolele de accidentare și îmbolnăvire profesională. Este necesară elaborarea unor proceduri clare și instituirea unor măsuri de prevenire. În acest sens, angajații vor fi informați prin intermediul afișelor, broșurilor, pliantelor, fișelor tehnice sau videoclipurilor.

Organizarea și curățenia la locul de muncă

Buna funcționare în permanență a sistemelor și echipamentelor de la locul de muncă este necesară pentru siguranța și securitatea angajaților. În acest sens, sunt importante acțiuni precum eliberarea spațiului de muncă și eliminarea tuturor materialelor și obiectelor care nu sunt folositoare, eficiența și reducerea timpului pentru accesul la echipamente și realizarea sarcinilor de lucru, curățarea locului de muncă.

Purtarea echipamentului individual de protecție

Siguranța la birou vizează purtarea echipamentelor de protecție în situațiile în care personalul angajat are de efectuat activități de curățenie. Însă, echipamentul individual de protecție este obligatoriu pentru toate activitățile unde se specifică necesitatea purtării acestuia prin fișa de post.

Efectuarea intervențiilor doar de către persoane autorizate

Intervențiile la energia electrică sau la mijloacele de producție și alte tipuri de echipamente se realizează doar de către persoanele autorizate, respectând consemnele procedurilor în vigoare.

Sfaturi pentru un loc de muncă sigur

Toate companiile au obligația de a crea o strategie pentru siguranța la birou și la orice alt loc de muncă. Este vital ca toate pericolele să fie corect gestionate, iar angajații să aibă parte de un mediu de lucru cât mai sigur. Iată câteva sfaturi pentru protejarea lucrătorilor:

  • informarea angajaților despre pericolele specifice care apar la locul de muncă;
  • reducerea stresului la locul de muncă;
  • păstrarea ieșirilor de urgență ușor accesibile;
  • purtarea echipamentelor de siguranță adecvate;
  • curățarea și organizarea spațiilor de lucru;
  • respectarea semnelor de securitate și siguranță;
  • raportarea imediată a unei situații periculoase;
  • folosirea echipamentelor speciale pentru lucrul la înălțime;
  • atenție sporită la pericolele care pot genera incendii;
  • raportarea imediată a avariilor.

Siguranța la birou: produse recomandate

În general, angajații care își desfășoară activitatea în birou au o atitudine ceva mai relaxată când vine vorba despre securitatea și sănătatea în muncă. Însă, chiar dacă într-un astfel de spațiu nu sunt atât de multe elemente cu risc mare de accidentare ca în cazul unui atelier de lucru, sunt mulți factori care pot conduce la vătămări și îmbolnăvire.

Unul dintre cele mai importante riscuri este cel de incendii. Acestea pot fi provocate cu ușurință, de exemplu, de multitudinea de echipamente electrice folosite într-un birou sau de apariția unor defecțiuni la instalația electrică. Pornind de la această premisă, angajatorii ar trebui să ia în considerare montarea unor uși antifoc și să știe criteriile de selecție a acestora, precum și accesoriile ce pot fi achiziționate pentru o protecție sporită. Iată câteva produse recomandate pentru siguranța la birou:

Ușă chepeng antifoc

Este un produs pe care îl regăsim în categoria ușilor antifoc cu închideri speciale și care poate fi montat la birourile din companiile private, precum și în instituțiile publice, hoteluri, pensiuni, hale industriale, pivnițe sau boxe. Aceasta are o rezistență la foc foarte mare, de 120 de minute, ceea ce înseamnă că poate limita răspândirea focului și în cazul unui incendiu și oferă suficient timp pentru evacuarea persoanelor din interiorul clădirii.

Ușă antifoc cu 1 canat 60 de minute

Dacă spațiul de instalare este mai mic, respectiv dimensiunile tocului încep de la 800 mm și ajung până la 1200 mm, se poate opta pentru ușile antifoc cu 1 canat. Vorbim despre un produs din metal, cu deschidere reversibilă și care, în acest caz, oferă o rezistență la foc de 60 de minute. Există însă și uși cu 1 canat care pot face față flăcărilor timp de 90 sau 120 de minute.

Ușă antifoc cu 2 canate 90 de minute

Ideală pentru spațiile de instalare mari, această ușă cu 2 canate se poate monta în clădirile de birouri, zonele comerciale sau instituțiile publice. Are o acțiune de 90 de minute împotriva flăcărilor și este disponibilă pe mai multe dimensiuni, în funcție de înălțimea și lățimea tocului.

Protecția muncii reprezintă una dintre cele mai mari probleme ale angajatorilor. Fie că vorbim despre siguranța la birou sau la locul de muncă în general, este responsabilitatea legală a companiilor să protejeze sănătatea, securitatea și bunăstarea tuturor lucrătorilor săi.

icon

Comandă telefonic

În plus, îți răspundem cu plăcere la orice întrebare ai avea despre acest model.

icon

0733 487 748

icon

Ai nevoie de ajutor?

Daca dorești mai multe informații despre modelele noastre de uși sau ai nevoie de asistență, contactează-ne telefonic la numărul de mai jos.

icon

0733 487 748